Matemaatiliste arvutiülesannete lahendamise keskkond

Praegu on Tartu ülikoolis väljaarendamisel matemaatiliste arvutiülesannete lahendamise keskkond, mille eesmärk on võimaldada tudengitel harjutada teemasid, mis kõige rohkem raskusi valmistavad. Keskkond on modulaarne ja sinna saab moodulitena lisada eri ülesandetüüpe. Eripäraks on keskendumine keerulisematele, ülikoolitaseme teemadele.

Keskkonna kasutuselevõtmise esmaseks eelduseks on sisuliste ülesandelahendamise moodulite koostamine ning olemasolevate lahendamisprogrammide konvertimine selle keskkonna mooduliteks. Samuti on ettenähtavas tulevikus vajadus selle keskkonna edasiarendamise järele.

Pakutavad teemad on järgmised.

 • Aritmeetika väljendamisülesannete lahendamise moodulile ülesannete koostamise osa lisamine ja mooduli integreerimine keskkonnaga.
 • Uute moodulite loomine:
  • valemite teisendamise ülesanded lause- ja predikaatarvutuses;
  • tõesuspuu koostamise ülesanded;
  • predikaatarvutuse sõnalised väljendamisülesanded;
  • hulgateooria väljendamiülesanded;
  • lihtsamad tekstikujulised tõestamisülesanded;
  • valemkujulised tõestamisülesanded.
 • Pedagoogiline analüüs:
  • millist tüüpi ülesannete arvutil lahendamise järele on ülikooliainetes vajadus kõige suurem;
  • kui palju arvutiülesannete kasutamine tegelikult õppimistulemusi mõjutab.
 • Keskkonna enda edasiarendamine.

Kontakt: reimo.palm@ut.ee