Testikomplekt ainele "Algoritmid ja andmestruktuurid"

Eesmärgiks on luua testikomplekt aine "Algoritmid ja andmestruktuurid" mõne teema üliõpilasele paremaks omandamiseks. Teemadeks on kahendpuud, graafid ja paisktabelid. Milline neist realiseerimiseks valida, sõltub töö tegija huvist. Peale kasulikkuse üldises plaanis saab töö autor ka süvendatud teadmise antud valdkonnast. Töö täpne skoop sõltub kokkuleppest töö juhendajaga.

Kombinatoorikaprobleemide lahendamine lausearvutuse ja programmeerimise abil.

Mõned graafidega seotud kirjeldamisprobleemid on olnud kaua lahtised ja ei ole siiani leidnud lahendust. Täpsemalt huvitavad mind probleemid, kus teatava graafide klassi jaoks on küll olemas kirjeldus, kuid see on ebaefektiivne selle omaduse kontrolliks. Näiteks graatsiliste graafide (graceful graphs) probleem, graatsiliste puude probleem, jne.

Üks võimalik lähenemisviis sellistele probleemidele on üritada probleemi kirjeldada lausearvutuse valemitega ja olemasolevate kehtestavate väärtuste loendajatega leida kirjeldustele vastavate mudelite arvu. Kui loodud kirjelduse mudelite arv on "lähedal" "õigele", siis võime midagi oletada enda kirjelduse õigsuse kohta. Töö eeldab nii lausearvutusvalemitega ümberkäimist, programmeerimist ja loomulikult kirjanduse otsimist.

Rakenduse programmeerimine

Kui üliõpilasel on oma teema ja see eeldab mingi rakenduse programmeerimist, siis võin aidata uurida sellise teema sobivust lõputööks ja välja pakkuda juhendaja, kui ma ise ei ole pakutavas valdkonnas asjatundja.

Kontakt: ahti.peder@ut.ee