et

Thonny täiendamine

Thonny (https://thonny.org) on algajatele mõeldud Pythoni programmeerimiskeskkond. Selle põhieeliseks teiste keskkondade ees on põhjalikud võimalused programmi tööprotsessi visualiseerimiseks.

Thonny on kaunis populaarne -- versiooni 3.1.2 on alla laetud üle 200 000 korra. Alates 2018. aasta suvest tuleb Thonny vaikimisi kaasa Raspberry Pi operatsioonisüsteemiga.

Olen nõus juhendama motiveeritud ja programmeerimisvõimelisi tudengeid, kes võtavad eesmärgiks Thonny edasiarendamise. Mõned võimalikud suunad:

 • Uue funktsionaalsuse lisamine
  • Võimaldada Pythoni programme koostada Scratch-i laadsete klotside lohistamise teel.
  • Võimaldada Thonny kaudu salvestada ja käivitada programme üle SSH teises masinas (nt. Raspberry Pi või Mindstorms EV3).
  • Võimaldada Thonny kaudu programmeerida erinevaid robootikavidinaid
  • Teha Thonnysse algajate jaoks kasulikke täiendusi (nt. erinevad programmianalüüsid, mis aitavad algajal vigu leida)
   • Näiteks võiks lisada analüsaatori, mis levinud Pythoni süntaksivigade korral (nt. puuduv koolon, lõpetamata string või sulud) annab täpse ja algajale arusaadava teate.
  • Teha Thonnysse edasijõudnud programmeerijate jaoks kasulikke täiendusi (nt. mõned koodi refaktoriseerimised, vms.)
  • ...
 • Thonny töökindluse suurendamine
  • Automaattestide kirjutamine
  • ...

Huvi korral võta ühendust Aivar Annamaaga (aivar.annamaa@ut.ee)

Tehtud lõputööd