et

Programmeerimise MOOCide uurimise töörühm

Lõputööde teemade tutvustus 6. oktoobril kell 16.00 Liivi 2-206.

MOOCid

Arvutiteaduse instituudis on juba paar aastat vaba juurdepääsuga programmeerimise e-kursusi tehtud ja neid luuakse ka edaspidi. Järgnevas loetelus ongi meie MOOCid:

 • Programmeerimisest maalähedaselt (1 EAP), alates 2014
  • 21 + 411 + 1010 + 885 + 1138 + 654 = 4119 lõpetajat
 • Programmeerimise alused (3 EAP), alates 2016
  • 145 + 970 + 134 + 855 = 2104 lõpetajat
 • Programmeerimise alused II (3 EAP), alates 2017
  • 306 lõpetajat

Inimesed

MOOCide läbiviimine, arendamine ja uurimine annab aluse erinevatele lõputöödele. Võimalikud juhendajad on ATI koosseisulistest õppejõududest:

 • Marina Lepp
 • Piret Luik
 • Tauno Palts
 • Reelika Suviste
 • Merilin Säde
 • Eno Tõnisson
 • Teeme koostööd paljude teistega
  • Aivar Annamaa, Maria Gaiduk, …

Mõned temaatikad

 • Programmeerimise didaktika mujal
 • MOOCi seosed sisseastumisega, õpingute kulgemisega
 • MOOC ja tavakursus
 • Kontrolltööd ja eksamid
  • standardid
  • ülesanded
 • Elulised ülesanded
 • Andmebaasi arendamine
  • päringud
  • andmed
 • Murelahendajad

NB! Vasakmenüü on õppetooli jaoks tervikuna ja veel tegemisel.