et

Programmeerimise MOOCide uurimise töörühm

Programmeerimise MOOCide korraldamisest ja uurimisest

NB! Vasakmenüü on õppetooli jaoks tervikuna ja veel tegemisel.