Õppematerjali visualiseerimise süsteemid

Õigusega öeldakse, et üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna. Seda enam on rääkida läbimõeldud piltide järgnevustel, interaktiivsetel mängudel ja videotel. Piltide parem infoedastusvõime võrreldes tekstiga annab põhjust neid kasutada ka õpetamises.

Näiteks on aines "Algoritmid ja andmestruktuurid" viimastel aastatel kasutatud algoritmide läbimänguslaide, mis visualiseerivad aines õpetatavate algoritmide tööpõhimõtet. Need on genereeritud Härmel Nestra loodud süsteemiga. 2016 kevadel kaitses Hiie Vill bakalaureusetööd, mille sisuks oli selle süsteemi täiendamine.

Õppematerjali visualiseerimise teemal on võimalik teha veel mõndagi.

  • AA-s kasutatavale visualiseerimissüsteemile kasutajaliidese loomine. See teema eeldab kaasnevat laiemat käsitlust, sest paljalt kasutajaliidese loomine ei anna bakalaureusetöö mahtu välja. Näiteks võib töö anda ülevaate Haskelli graafikateekidest, võrrelda nende võimalusi ja kasutusmugavust nt tuntud Java graafikateekidega, ja konkreetse süsteemi kasutajaliides oleks seejuures põhinäide.
  • Muude õppeainete materjali visualiseerimine. Ained ei tarvitse olla seotud programmeerimise ja algoritmidega. Nt matemaatikafaktid võivad olla hästi visualiseeritavad. Tuleks võtta mingi loogiliselt kokkukuuluv ports materjali, mis on hästi visualiseeritav, ja teha see ära.

Kõikide teemade juurde käib loomulikult ka ülevaate andmine juba olemasolevatest sarnase eesmärgiga loodud süsteemidest/saitidest, loodav süsteem peaks omama nendega võrreldes mingit lisaväärtust.

Kontakt: Härmel Nestra