ML moodulprogrammeerimise ja Haskelli tüübiklasside võrdlus

Kuivõrd on Haskelli tüübiklassidega võimalik väljendada sama mis ML võimsa moodulisüsteemi abil? (Sarnasele küsimusele, ainult vastupidises suunas, vastas oma bakalaureusetöös nüüdne doktorant Martin Pettai.) Teema sobib funktsionaalsest programmeerimisest huvitatud bakalaureusetudengile.

Lisainfo: harmel.nestra@ut.ee