et en

Mittestandardsed programmeerimiskeelte semantikad

Standardseks loetakse semantikat, mis kirjeldab programmi tegevust enam-vähem vastavalt reaalsele protsessile. Lubatud on detailidest abstraheerimine. Sellest hälbiv semantika on mittestandardne. Kuid ka sellistel on praktilisi rakendusi. Näiteks mitmesugused kogumissemantikad on kasulikud programmianalüüside korrektsuse näitamisel. Härmel Nestra on oma teadustöös uurinud transfiniitseid semantikaid, mis kujutavad programmide tööd jätkuvana pärast lõpmatut tsüklit. Selliste semantikate rakendused on selliste programmiteisendajate korrektsuse näitamisel, mis eemaldavad või vahetavad koodiosi nii, et lõpmatu tsükkel võib asenduda normaalselt lõpetava koodiga.

Uurida võib, millised transfiniitsed semantikad on mainitud rakenduste jaoks sobivad erinevate programmikonstruktsioonide olemasolul (nt tõenäosuslikult töötavad käsud, mitmelõimelisus, rekursioon). Tegu on klassikalises mõttes puhtteoreetilise valdkonnaga. Sobib eelkõige kraadiõppe tudengile, kellele meeldib matemaatika ja soovib programmeerimisele vaadata läbi matemaatika prisma.

Kontakt: Härmel Nestra